Дуудлага худалдааны зар
2022.10.31, Даваа гараг, 09:00
  • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
  • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
  • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2022.11.10 18:00
  • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
  • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 2 жагсаалт