Дуудлага худалдааны зар
2024.05.14, Мягмар гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2024.06.13 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.10.03, Мягмар гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.10.18 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.07.04, Мягмар гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.08.03 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.07.04, Мягмар гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.08.03 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.05.30, Мягмар гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.06.29 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.03.02, Пүрэв гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.03.13 17:30
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.03.02, Пүрэв гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.03.20 17:30
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.03.02, Пүрэв гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.03.17 17:30
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2022.10.31, Даваа гараг, 09:00
 • Байгууллага : ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР
 • Байршил : Говь-Алтай аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулна.
 • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2022.11.10 18:00
 • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Үгүй
 • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 2 жагсаалт